De punten op de ‘i’…

Het is bijna zover; het samengaan van de verenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD. Op 25 oktober heeft de stuurgroep – bestaande uit een delegatie van de drie verenigingsbesturen – de laatste actiepunten opgepikt, ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergaderingen op 24 november aanstaande. Er is een basisdocument opgesteld, met een beschrijving van de vereniging anno 2017. Ook is geïnvesteerd in extra aandacht voor communicatie. Het is namelijk belangrijk dat iedereen in het vakgebied weet wat de KNVI te bieden heeft en dat er een solide basis ligt onder dé vereniging in Nederland voor de ruim 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer.

In het basisdocument voor de nieuwe KNVI wordt aangegeven hoe de nieuwe vereniging er uit ziet en met welke taken het nieuw te vormen bestuur – samen met alle andere bestuurders binnen de vereniging – aan de slag gaat. De Algemene Ledenvergaderingen staan gepland op 24 november in sociëteit ‘De Vereeniging’ op de Mariaplaats in Utrecht. Begin november krijgen alle leden het basisdocument en de nieuwe statuten toegestuurd.

Kennis delen en kennis maken, daar draait het om bij de nieuwe vereniging. De Special Interest Groups, de afdelingen en de regio’s van de vereniging blijven wat dat betreft ook in de toekomst een belangrijke rol spelen met het organiseren van evenementen en het inhoudelijk ontwikkelen en verrijken van het vakgebied. Wanneer we de activiteiten van de drie verenigingen bij elkaar optellen, ontstaat er een rijk geschakeerd palet aan producten en diensten voor alle informatie-professionals. Om dit alles uit te dragen, zowel binnen als buiten de vereniging, en er voor te zorgen dat er een goede verbinding ontstaat, tussen de leden en naar buiten toe, is communicatie-expert Rico den Burger ingeschakeld. Zo zal de nieuwe vereniging vanaf het begin een goede start krijgen.

Tenslotte attenderen we u graag nog op twee interessante evenementen die de komende tijd op stapel staan: Op 10 november vindt het KNVI-congres plaats. We zijn heel blij met de vele aanmeldingen vanuit de huidige KNVI, Ngi-NGN en SOD. We ontmoeten alle leden dan ook graag op het congres!

Op 10 januari 2017 staat onze ‘First Life’ nieuwjaarsborrel gepland in restaurant Dauphine in Amsterdam. Graag ontmoeten we u daar weer om onder het genot van een drankje en een hapje te toasten op een rijk verenigingsjaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *