Van plannen naar uitvoeren

KNVI en Ngi-NGN werken aan het samengaan van de twee verenigingen om in Nederland een voortrekkersrol te spelen op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie. De stuurgroep kwam in januari bij elkaar en is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Het traject waaraan beide verenigingen werken, kent een strakke tijdsplanning: In de zomer zullen de besturenaan de Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen een voorstel presenteren voor de wijze waarop de verenigingen samen willen gaan. Eind 2016 zullen de besturen aan de ALV toestemming vragen om de beide verenigingen te laten samensmelten. Momenteel worden de bestaande producten en diensten van beide verenigingen in kaart gebracht. Deze vormen de basis voor het fundament van de nieuwe organisatie.

De conclusie is nu al dat het samengaan voor alle professionals een verrijking oplevert van het aanbod. Veel events van de verenigingen zijn interessant voor een brede doelgroep. Professionals vinden elkaar steeds meer in de ontwikkelingen van papier naar digitaal, van statische naar dynamische informatie en van de ontwikkeling en innovatie van bijbehorende technieken.

De besturen zijn er van overtuigd dat één platform voor en door alle informatieprofessionals de gehele beroepsgroep sterker profileert– zowel nationaal als internationaal. Samen hebben de twee verenigingen een groot netwerk van professionals en van zusterorganisaties. Gezamenlijke thema’s liggen op het gebied van GLAM (galleries, libraries, archives, museums), content, de ontwikkeling van informatica naar ICT, informatievoorziening en informatiemanagement, digitale transformatie en de vakinhoudelijke ontwikkeling van de informatieprofessional 3.0.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *