KNVI en SOD tekenen intentieverklaring tot verregaande samenwerking

De Nederlandse samenleving is voor haar economische, maatschappelijke en educatieve ontwikkeling sterk afhankelijk van de grondstof informatie. Informatieprofessionals zorgen ervoor dat de bronnen beschikbaar komen en toegankelijk worden gemaakt, beheerd en bewaard blijven voor huidig en toekomstig gebruik.

De snelheid van de Digitale Transformatie van de samenleving is groot. Inmiddels is de volgende fase ingegaan: organisaties veranderen fundamenteel van structuur en in functioneren. Informatievoorziening en de toegang tot informatie zijn dé succesfactoren voor deze transformaties. We zien een centralisatie van de informatiefunctie bij de profit- en de non-profit sector. Content komt centraal te staan.

Beide verenigingen vinden elkaar als onafhankelijke en professionele beroepsverenigingen met een rijke historie op het gebied van bibliotheekwerk, archief- en informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening, onder meer op de volgende inhoudelijke onderwerpen:

Het inhoudelijk ontwikkelen van de domeinen van archief- en bibliotheekwerk, content beheer, ontsluiten en verrijken van data, informatiedienstverlening, functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer.
De belangen die gediend zijn met het archief- en informatiemanagement. Daaronder vallen:

De optimale ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen

De borging van rechten en plichten van de organisatie en haar klanten

De borging van het belang van het ook op lange termijn beschikbaar kunnen stellen van informatie is voor historisch onderzoek.

KNVI en SOD zetten met deze intentieverklaring de eerste stap om te komen tot één beroepsvereniging, hét platform voor Informatieprofessionals, waar iedere vakgenoot in deze disciplines in Nederland lid van is!

Over KNVI

De KNVI (Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals) is de beroepsvereniging van bibliothecarissen en medewerkers in het bibliotheek-, archief en informatievak. De KNVI streeft ernaar om in het maatschappelijk, economisch, cultureel en educatief krachtenspel het belang van kwalitatief hoogwaardig informatiemanagement en informatiedienstverlening te positioneren en te bevorderen. De KNVI stelt zich ten doel om het beroep van Informatieprofessional in de meest brede zin te versterken en om de individuele professionals te ondersteunen in hun streven naar continue ontwikkeling. Binnen de KNVI bestaan gespecialiseerde afdelingen.

Over SOD

De Vereniging SOD is een kennisnetwerk voor informatie- en archiefmanagement, een platform waarop vakgenoten elkaar inspireren, trends volgen en ervaring en kennis delen. We nemen proactief aan bredere discussies op het vakgebied en sluiten aan op belangrijke ontwikkelingen. Informatie- en archiefmanagement beslaat het hele kennisdomein waarin de informatieprofessional beweegt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *